Ölçeg zynjyry-dan Fut-a öwrülmesi

Download our Android App

Fut-dan Ölçeg zynjyry-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Ölçeg zynjyry -den Fut-a göçürmek

ft =
ch * 66.000
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut

Ölçeg zynjyry

66 futa deň bolan uzynlyk birligi bolup, esasan hem, ABŞ-nyň döwlet ýer ölçeglerinde ulanylýar. Hakyky ölçeg zynjyry (Gunteriň zynjyry) her biri 7,92 dýuým uzynlykda bolan 100 sany demir sepden ybaratdy. 1900-njy ýyllarda polat lentalar zynjyrlaryň ýerine ulanylyp başlandy, emma ölçeg lentalary entek-entekler hem "zynjyr" diýlip atlandyrylýar, lenta bilen ölçenilende hem köplenç "zynjyrlamak" sözi ulanylýar. Zynjyr kadastr düzülende iň maksadalaýyk uzynlyk birligidir, sebäbi 10 inedördül zynjyr bir akra deňdir.

 

Ölçeg zynjyry -den Fut-a göçürmek

ft =
ch * 66.000
 
 
 

Fut

Fut Imperial ulgamynda we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamynda ulanylýan uzynlyk birligi, ol bir ýardyň 1/3 bölegine deň we öz gezeginde 12 dýuýma deň bolup durýar.

 

Ölçeg zynjyry-dan Fut-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Ölçeg zynjyry Fut
0ch 0.00ft
1ch 66.00ft
2ch 132.00ft
3ch 198.00ft
4ch 264.00ft
5ch 330.00ft
6ch 396.00ft
7ch 462.00ft
8ch 528.00ft
9ch 594.00ft
10ch 660.00ft
11ch 726.00ft
12ch 792.00ft
13ch 858.00ft
14ch 924.00ft
15ch 990.00ft
16ch 1056.00ft
17ch 1122.00ft
18ch 1188.00ft
19ch 1254.00ft
Ölçeg zynjyry Fut
20ch 1320.00ft
21ch 1386.00ft
22ch 1452.00ft
23ch 1518.00ft
24ch 1584.00ft
25ch 1650.00ft
26ch 1716.00ft
27ch 1782.00ft
28ch 1848.00ft
29ch 1914.00ft
30ch 1980.00ft
31ch 2046.00ft
32ch 2112.00ft
33ch 2178.00ft
34ch 2244.00ft
35ch 2310.00ft
36ch 2376.00ft
37ch 2442.00ft
38ch 2508.00ft
39ch 2574.00ft
Ölçeg zynjyry Fut
40ch 2640.00ft
41ch 2706.00ft
42ch 2772.00ft
43ch 2838.00ft
44ch 2904.00ft
45ch 2970.00ft
46ch 3036.00ft
47ch 3102.00ft
48ch 3168.00ft
49ch 3234.00ft
50ch 3300.00ft
51ch 3366.00ft
52ch 3432.00ft
53ch 3498.00ft
54ch 3564.00ft
55ch 3630.00ft
56ch 3696.00ft
57ch 3762.00ft
58ch 3828.00ft
59ch 3894.00ft
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi