Metr Kwadrat-dan Ýard Kwadrat-a öwrülmesi

Download our Android App

Ýard Kwadrat-dan Metr Kwadrat-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr Kwadrat -den Ýard Kwadrat-a göçürmek

yd² =
m² * 1.1960
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Metr Kwadrat

Uzynlygy bir metre, ini bir metre deň gelýän meýdan ölçeg birligidir.

 

Metr Kwadrat -den Ýard Kwadrat-a göçürmek

yd² =
m² * 1.1960
 
 
 

Ýard Kwadrat

Meýdan birligi kwadratly bir ýardy bir ýarda artdyrmaga deňdir.

 

Metr Kwadrat-dan Ýard Kwadrat-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr Kwadrat Ýard Kwadrat
0 0.00yd²
1 1.20yd²
2 2.39yd²
3 3.59yd²
4 4.78yd²
5 5.98yd²
6 7.18yd²
7 8.37yd²
8 9.57yd²
9 10.76yd²
10 11.96yd²
11 13.16yd²
12 14.35yd²
13 15.55yd²
14 16.74yd²
15 17.94yd²
16 19.14yd²
17 20.33yd²
18 21.53yd²
19 22.72yd²
Metr Kwadrat Ýard Kwadrat
20 23.92yd²
21 25.12yd²
22 26.31yd²
23 27.51yd²
24 28.70yd²
25 29.90yd²
26 31.10yd²
27 32.29yd²
28 33.49yd²
29 34.68yd²
30 35.88yd²
31 37.08yd²
32 38.27yd²
33 39.47yd²
34 40.66yd²
35 41.86yd²
36 43.06yd²
37 44.25yd²
38 45.45yd²
39 46.64yd²
Metr Kwadrat Ýard Kwadrat
40 47.84yd²
41 49.04yd²
42 50.23yd²
43 51.43yd²
44 52.62yd²
45 53.82yd²
46 55.02yd²
47 56.21yd²
48 57.41yd²
49 58.60yd²
50 59.80yd²
51 61.00yd²
52 62.19yd²
53 63.39yd²
54 64.58yd²
55 65.78yd²
56 66.98yd²
57 68.17yd²
58 69.37yd²
59 70.56yd²
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma meýdan temperatura agyrlyk uzynlyk göwrüm tizlik wagt pul birligi