Ýard Kwadrat öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Ýard Kwadrat

Meýdan birligi kwadratly bir ýardy bir ýarda artdyrmaga deňdir.