Metr Kwadrat-dan Fut Kwadrat-a öwrülmesi

Download our Android App

Fut Kwadrat-dan Metr Kwadrat-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr Kwadrat -den Fut Kwadrat-a göçürmek

ft² =
m² * 10.764
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut Kwadrat

Metr Kwadrat

Uzynlygy bir metre, ini bir metre deň gelýän meýdan ölçeg birligidir.

 

Metr Kwadrat -den Fut Kwadrat-a göçürmek

ft² =
m² * 10.764
 
 
 

Fut Kwadrat

Inedördül fut Imperial ulgamynda we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamynda ulanylýan meýdan birligidir.

Inedördül ölçegleri çyzykly ölçeglerden gelip çykýan iki-ölçegli birlikler bolup durýar, şeýlelik-de, inedördül fut her tarapy bir futa deň bolan kwadratyň meýdanyny aňladýar.

 

Metr Kwadrat-dan Fut Kwadrat-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr Kwadrat Fut Kwadrat
0 0.00ft²
1 10.76ft²
2 21.53ft²
3 32.29ft²
4 43.06ft²
5 53.82ft²
6 64.58ft²
7 75.35ft²
8 86.11ft²
9 96.88ft²
10 107.64ft²
11 118.40ft²
12 129.17ft²
13 139.93ft²
14 150.69ft²
15 161.46ft²
16 172.22ft²
17 182.99ft²
18 193.75ft²
19 204.51ft²
Metr Kwadrat Fut Kwadrat
20 215.28ft²
21 226.04ft²
22 236.81ft²
23 247.57ft²
24 258.33ft²
25 269.10ft²
26 279.86ft²
27 290.63ft²
28 301.39ft²
29 312.15ft²
30 322.92ft²
31 333.68ft²
32 344.45ft²
33 355.21ft²
34 365.97ft²
35 376.74ft²
36 387.50ft²
37 398.26ft²
38 409.03ft²
39 419.79ft²
Metr Kwadrat Fut Kwadrat
40 430.56ft²
41 441.32ft²
42 452.08ft²
43 462.85ft²
44 473.61ft²
45 484.38ft²
46 495.14ft²
47 505.90ft²
48 516.67ft²
49 527.43ft²
50 538.20ft²
51 548.96ft²
52 559.72ft²
53 570.49ft²
54 581.25ft²
55 592.02ft²
56 602.78ft²
57 613.54ft²
58 624.31ft²
59 635.07ft²
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma meýdan temperatura agyrlyk uzynlyk göwrüm tizlik wagt pul birligi