Mil sagat-dan Mah sany-a öwrülmesi

Download our Android App

Mah sany-dan Mil sagat-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mil sagat -den Mah sany-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Mil sagat

Bu adatça ABŞ ýaly metrik däl ulgama gollanýan döwletlerde ulanylýan tizlik ölçegidir. Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy hem resmi taýdan metrik ulgamy kabul edendigine garamazdan bu ölçegi ulanýar. Köçedäki tizlik çäkleri mil sagatda berilýär, ol mil/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.

 

Mil sagat -den Mah sany-a göçürmek

Mah sany

Mah sesiň tizligine esaslanýan tizlik ölçegidir. Sesiň dürli şertlerde dürli tizliklerde geçýändigi sebäpli, bu ýerde berlen hasaplamalar deňiz derejesinde gury howada 20°C üçin berlendir. Mah adatça awiasiýada we kosmosy öwrenişde ulanylýar.

 

Mil sagat-dan Mah sany-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mil sagat Mah sany
0mph 0.00Mach
1mph 0.00Mach
2mph 0.00Mach
3mph 0.00Mach
4mph 0.01Mach
5mph 0.01Mach
6mph 0.01Mach
7mph 0.01Mach
8mph 0.01Mach
9mph 0.01Mach
10mph 0.01Mach
11mph 0.01Mach
12mph 0.02Mach
13mph 0.02Mach
14mph 0.02Mach
15mph 0.02Mach
16mph 0.02Mach
17mph 0.02Mach
18mph 0.02Mach
19mph 0.02Mach
Mil sagat Mah sany
20mph 0.03Mach
21mph 0.03Mach
22mph 0.03Mach
23mph 0.03Mach
24mph 0.03Mach
25mph 0.03Mach
26mph 0.03Mach
27mph 0.04Mach
28mph 0.04Mach
29mph 0.04Mach
30mph 0.04Mach
31mph 0.04Mach
32mph 0.04Mach
33mph 0.04Mach
34mph 0.04Mach
35mph 0.05Mach
36mph 0.05Mach
37mph 0.05Mach
38mph 0.05Mach
39mph 0.05Mach
Mil sagat Mah sany
40mph 0.05Mach
41mph 0.05Mach
42mph 0.06Mach
43mph 0.06Mach
44mph 0.06Mach
45mph 0.06Mach
46mph 0.06Mach
47mph 0.06Mach
48mph 0.06Mach
49mph 0.06Mach
50mph 0.07Mach
51mph 0.07Mach
52mph 0.07Mach
53mph 0.07Mach
54mph 0.07Mach
55mph 0.07Mach
56mph 0.07Mach
57mph 0.07Mach
58mph 0.08Mach
59mph 0.08Mach
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi