Metr sekund-dan Mah sany-a öwrülmesi

Download our Android App

Mah sany-dan Metr sekund-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr sekund -den Mah sany-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Metr sekund

Tizligiň halkara standart ölçegidir. Bu bir sekunt wagtda geçilen metriň mukdarydyr. Onuň gapdalyndaky tizlik birligi bolsa metr sekuntdyr (m/s²).

 

Metr sekund -den Mah sany-a göçürmek

Mah sany

Mah sesiň tizligine esaslanýan tizlik ölçegidir. Sesiň dürli şertlerde dürli tizliklerde geçýändigi sebäpli, bu ýerde berlen hasaplamalar deňiz derejesinde gury howada 20°C üçin berlendir. Mah adatça awiasiýada we kosmosy öwrenişde ulanylýar.

 

Metr sekund-dan Mah sany-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr sekund Mah sany
0m/s 0.00Mach
1m/s 0.00Mach
2m/s 0.01Mach
3m/s 0.01Mach
4m/s 0.01Mach
5m/s 0.01Mach
6m/s 0.02Mach
7m/s 0.02Mach
8m/s 0.02Mach
9m/s 0.03Mach
10m/s 0.03Mach
11m/s 0.03Mach
12m/s 0.04Mach
13m/s 0.04Mach
14m/s 0.04Mach
15m/s 0.04Mach
16m/s 0.05Mach
17m/s 0.05Mach
18m/s 0.05Mach
19m/s 0.06Mach
Metr sekund Mah sany
20m/s 0.06Mach
21m/s 0.06Mach
22m/s 0.06Mach
23m/s 0.07Mach
24m/s 0.07Mach
25m/s 0.07Mach
26m/s 0.08Mach
27m/s 0.08Mach
28m/s 0.08Mach
29m/s 0.09Mach
30m/s 0.09Mach
31m/s 0.09Mach
32m/s 0.09Mach
33m/s 0.10Mach
34m/s 0.10Mach
35m/s 0.10Mach
36m/s 0.11Mach
37m/s 0.11Mach
38m/s 0.11Mach
39m/s 0.11Mach
Metr sekund Mah sany
40m/s 0.12Mach
41m/s 0.12Mach
42m/s 0.12Mach
43m/s 0.13Mach
44m/s 0.13Mach
45m/s 0.13Mach
46m/s 0.14Mach
47m/s 0.14Mach
48m/s 0.14Mach
49m/s 0.14Mach
50m/s 0.15Mach
51m/s 0.15Mach
52m/s 0.15Mach
53m/s 0.16Mach
54m/s 0.16Mach
55m/s 0.16Mach
56m/s 0.16Mach
57m/s 0.17Mach
58m/s 0.17Mach
59m/s 0.17Mach
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi