Metr sekund-dan Ýagtylyk tizligi-a öwrülmesi

Download our Android App

Ýagtylyk tizligi-dan Metr sekund-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr sekund -den Ýagtylyk tizligi-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Metr sekund

Tizligiň halkara standart ölçegidir. Bu bir sekunt wagtda geçilen metriň mukdarydyr. Onuň gapdalyndaky tizlik birligi bolsa metr sekuntdyr (m/s²).

 

Metr sekund -den Ýagtylyk tizligi-a göçürmek

 

Metr sekund-dan Ýagtylyk tizligi-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr sekund Ýagtylyk tizligi
0m/s 0.00c
1m/s 0.00c
2m/s 0.00c
3m/s 0.00c
4m/s 0.00c
5m/s 0.00c
6m/s 0.00c
7m/s 0.00c
8m/s 0.00c
9m/s 0.00c
10m/s 0.00c
11m/s 0.00c
12m/s 0.00c
13m/s 0.00c
14m/s 0.00c
15m/s 0.00c
16m/s 0.00c
17m/s 0.00c
18m/s 0.00c
19m/s 0.00c
Metr sekund Ýagtylyk tizligi
20m/s 0.00c
21m/s 0.00c
22m/s 0.00c
23m/s 0.00c
24m/s 0.00c
25m/s 0.00c
26m/s 0.00c
27m/s 0.00c
28m/s 0.00c
29m/s 0.00c
30m/s 0.00c
31m/s 0.00c
32m/s 0.00c
33m/s 0.00c
34m/s 0.00c
35m/s 0.00c
36m/s 0.00c
37m/s 0.00c
38m/s 0.00c
39m/s 0.00c
Metr sekund Ýagtylyk tizligi
40m/s 0.00c
41m/s 0.00c
42m/s 0.00c
43m/s 0.00c
44m/s 0.00c
45m/s 0.00c
46m/s 0.00c
47m/s 0.00c
48m/s 0.00c
49m/s 0.00c
50m/s 0.00c
51m/s 0.00c
52m/s 0.00c
53m/s 0.00c
54m/s 0.00c
55m/s 0.00c
56m/s 0.00c
57m/s 0.00c
58m/s 0.00c
59m/s 0.00c
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi