Mikrometr-dan Mikrodýuým-a öwrülmesi

Download our Android App

Mikrodýuým-dan Mikrometr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mikrometr -den Mikrodýuým-a göçürmek

µin =
µm * 39.370
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Mikrometr

Metriň 1/1000000. Mikron hem bolup biliner

 

Mikrometr -den Mikrodýuým-a göçürmek

µin =
µm * 39.370
 
 
 

Mikrodýuým

Bir dýuým bir million mikro dýuýmdan ybaratdyr.

 

Mikrometr-dan Mikrodýuým-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mikrometr Mikrodýuým
0µm 0.00µin
1µm 39.37µin
2µm 78.74µin
3µm 118.11µin
4µm 157.48µin
5µm 196.85µin
6µm 236.22µin
7µm 275.59µin
8µm 314.96µin
9µm 354.33µin
10µm 393.70µin
11µm 433.07µin
12µm 472.44µin
13µm 511.81µin
14µm 551.18µin
15µm 590.55µin
16µm 629.92µin
17µm 669.29µin
18µm 708.66µin
19µm 748.03µin
Mikrometr Mikrodýuým
20µm 787.40µin
21µm 826.77µin
22µm 866.14µin
23µm 905.51µin
24µm 944.88µin
25µm 984.25µin
26µm 1023.62µin
27µm 1062.99µin
28µm 1102.36µin
29µm 1141.73µin
30µm 1181.10µin
31µm 1220.47µin
32µm 1259.84µin
33µm 1299.21µin
34µm 1338.58µin
35µm 1377.95µin
36µm 1417.32µin
37µm 1456.69µin
38µm 1496.06µin
39µm 1535.43µin
Mikrometr Mikrodýuým
40µm 1574.80µin
41µm 1614.17µin
42µm 1653.54µin
43µm 1692.91µin
44µm 1732.28µin
45µm 1771.65µin
46µm 1811.02µin
47µm 1850.39µin
48µm 1889.76µin
49µm 1929.13µin
50µm 1968.50µin
51µm 2007.87µin
52µm 2047.24µin
53µm 2086.61µin
54µm 2125.98µin
55µm 2165.35µin
56µm 2204.72µin
57µm 2244.09µin
58µm 2283.46µin
59µm 2322.83µin
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi