Ýagtylyk ýyly-dan Ölçeg zynjyry-a öwrülmesi

Download our Android App

Ölçeg zynjyry-dan Ýagtylyk ýyly-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Ýagtylyk ýyly -den Ölçeg zynjyry-a göçürmek

ch =
ly * 470290000000000
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Ýagtylyk ýyly

Ýagtylyk ýyly ýagtylygyň bir ýylda geçýän uzaklygynyň birligidir. Ýagtylyk ýyly üçin dürli kesgitlemeleriň berlendigi sebäpli, onuň üçin berlen bahalar biri-birinden çala tapawutlanýarlar. Bir ýagtylyk ýyly takmynam 9.461e15 m, 5.879e12 mi, 63239.7 AU ýa-da 0.3066 ps deň gelýär.

 

Ýagtylyk ýyly -den Ölçeg zynjyry-a göçürmek

ch =
ly * 470290000000000
 
 
 

Ölçeg zynjyry

66 futa deň bolan uzynlyk birligi bolup, esasan hem, ABŞ-nyň döwlet ýer ölçeglerinde ulanylýar. Hakyky ölçeg zynjyry (Gunteriň zynjyry) her biri 7,92 dýuým uzynlykda bolan 100 sany demir sepden ybaratdy. 1900-njy ýyllarda polat lentalar zynjyrlaryň ýerine ulanylyp başlandy, emma ölçeg lentalary entek-entekler hem "zynjyr" diýlip atlandyrylýar, lenta bilen ölçenilende hem köplenç "zynjyrlamak" sözi ulanylýar. Zynjyr kadastr düzülende iň maksadalaýyk uzynlyk birligidir, sebäbi 10 inedördül zynjyr bir akra deňdir.

 

Ýagtylyk ýyly-dan Ölçeg zynjyry-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Ýagtylyk ýyly Ölçeg zynjyry
0ly 0.00ch
1ly 470289104795379.62ch
2ly 940578209590759.25ch
3ly 1410867314386139.00ch
4ly 1881156419181518.50ch
5ly 2351445523976898.00ch
6ly 2821734628772278.00ch
7ly 3292023733567657.50ch
8ly 3762312838363037.00ch
9ly 4232601943158416.50ch
10ly 4702891047953796.00ch
11ly 5173180152749176.00ch
12ly 5643469257544556.00ch
13ly 6113758362339935.00ch
14ly 6584047467135315.00ch
15ly 7054336571930694.00ch
16ly 7524625676726074.00ch
17ly 7994914781521454.00ch
18ly 8465203886316833.00ch
19ly 8935492991112213.00ch
Ýagtylyk ýyly Ölçeg zynjyry
20ly 9405782095907592.00ch
21ly 9876071200702972.00ch
22ly 10346360305498352.00ch
23ly 10816649410293732.00ch
24ly 11286938515089112.00ch
25ly 11757227619884490.00ch
26ly 12227516724679870.00ch
27ly 12697805829475250.00ch
28ly 13168094934270630.00ch
29ly 13638384039066010.00ch
30ly 14108673143861388.00ch
31ly 14578962248656768.00ch
32ly 15049251353452148.00ch
33ly 15519540458247528.00ch
34ly 15989829563042908.00ch
35ly 16460118667838286.00ch
36ly 16930407772633666.00ch
37ly 17400696877429046.00ch
38ly 17870985982224426.00ch
39ly 18341275087019804.00ch
Ýagtylyk ýyly Ölçeg zynjyry
40ly 18811564191815184.00ch
41ly 19281853296610564.00ch
42ly 19752142401405944.00ch
43ly 20222431506201324.00ch
44ly 20692720610996704.00ch
45ly 21163009715792084.00ch
46ly 21633298820587464.00ch
47ly 22103587925382844.00ch
48ly 22573877030178224.00ch
49ly 23044166134973600.00ch
50ly 23514455239768980.00ch
51ly 23984744344564360.00ch
52ly 24455033449359740.00ch
53ly 24925322554155120.00ch
54ly 25395611658950500.00ch
55ly 25865900763745880.00ch
56ly 26336189868541260.00ch
57ly 26806478973336640.00ch
58ly 27276768078132020.00ch
59ly 27747057182927396.00ch
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi