Ölçeg zynjyry-dan Mil-a öwrülmesi

Download our Android App

Mil-dan Ölçeg zynjyry-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Ölçeg zynjyry -den Mil-a göçürmek

mi =
ch * 0.012500
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Ölçeg zynjyry

66 futa deň bolan uzynlyk birligi bolup, esasan hem, ABŞ-nyň döwlet ýer ölçeglerinde ulanylýar. Hakyky ölçeg zynjyry (Gunteriň zynjyry) her biri 7,92 dýuým uzynlykda bolan 100 sany demir sepden ybaratdy. 1900-njy ýyllarda polat lentalar zynjyrlaryň ýerine ulanylyp başlandy, emma ölçeg lentalary entek-entekler hem "zynjyr" diýlip atlandyrylýar, lenta bilen ölçenilende hem köplenç "zynjyrlamak" sözi ulanylýar. Zynjyr kadastr düzülende iň maksadalaýyk uzynlyk birligidir, sebäbi 10 inedördül zynjyr bir akra deňdir.

 

Ölçeg zynjyry -den Mil-a göçürmek

mi =
ch * 0.012500
 
 
 

Mil

Uzynlygyň birligi 1760 ýarda deňdir

 

Ölçeg zynjyry-dan Mil-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Ölçeg zynjyry Mil
0ch 0.00mi
1ch 0.01mi
2ch 0.03mi
3ch 0.04mi
4ch 0.05mi
5ch 0.06mi
6ch 0.08mi
7ch 0.09mi
8ch 0.10mi
9ch 0.11mi
10ch 0.13mi
11ch 0.14mi
12ch 0.15mi
13ch 0.16mi
14ch 0.18mi
15ch 0.19mi
16ch 0.20mi
17ch 0.21mi
18ch 0.23mi
19ch 0.24mi
Ölçeg zynjyry Mil
20ch 0.25mi
21ch 0.26mi
22ch 0.28mi
23ch 0.29mi
24ch 0.30mi
25ch 0.31mi
26ch 0.33mi
27ch 0.34mi
28ch 0.35mi
29ch 0.36mi
30ch 0.38mi
31ch 0.39mi
32ch 0.40mi
33ch 0.41mi
34ch 0.43mi
35ch 0.44mi
36ch 0.45mi
37ch 0.46mi
38ch 0.48mi
39ch 0.49mi
Ölçeg zynjyry Mil
40ch 0.50mi
41ch 0.51mi
42ch 0.53mi
43ch 0.54mi
44ch 0.55mi
45ch 0.56mi
46ch 0.58mi
47ch 0.59mi
48ch 0.60mi
49ch 0.61mi
50ch 0.63mi
51ch 0.64mi
52ch 0.65mi
53ch 0.66mi
54ch 0.68mi
55ch 0.69mi
56ch 0.70mi
57ch 0.71mi
58ch 0.73mi
59ch 0.74mi
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi