Deňiz Mili-dan Mil-a öwrülmesi

Deňiz Mili birden köp görnüşi bardyr. Aşakdaky sanawdan degişli görnüşini ulanyň.

  1. BB Deňiz Mili-dan Mil-a

  2. ABŞ Deňiz Mili-dan Mil-a

  3. Halkara Deňiz Mili-dan Mil-a

Deňiz Mili

Mil

Uzynlygyň birligi 1760 ýarda deňdir