Mil-dan Deňiz Mili-a öwrülmesi

Deňiz Mili birden köp görnüşi bardyr. Aşakdaky sanawdan degişli görnüşini ulanyň.

  1. Mil-dan BB Deňiz Mili-a

  2. Mil-dan ABŞ Deňiz Mili-a

  3. Mil-dan Halkara Deňiz Mili-a

Mil

Uzynlygyň birligi 1760 ýarda deňdir

Deňiz Mili