તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

રશિયન રૂબલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

રશિયન રૂબલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

રશિયન રૂબલ 100 કોપેકમાં વિભાજિત છે. સિક્કા 1, 5, 10, 20, 50 અને 100 કોપેક કિંમતોમાં ઉપલબ્ધ છે. બેંકનોટ 5, 10, 50, 100, 500, 1000 અને 5000 રુબલમાં આવે છે. આ રૂબલ માટેની સંજ્ઞા સ્પર્ધા દ્વારા નક્કી થઈ છે અને 11 મી ડિસેમ્બર 2013 ના રોજ સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ રશિયા દ્વારા તે મંજૂર કરવામાં આવી હતી.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: