તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

જાપાનીઝ યેન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

જાપાનીઝ યેન

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

જાપાનીઝ યેન (જાપાનીઝમાં "એન" ઉચ્ચાર થાય છે) જાપાનનું સત્તાવાર ચલણ છે. 1871 થી ઉપયોગ માં, સૌથી વધુ વેપાર થતું ચલણ વિશ્વનું ત્રીજું ચલણ છે. ચલણી સિક્કામાં ¥1 , ¥5, ¥10, ¥50, ¥ 100 અને ¥ 500 નો સમાવેશ થાય છે અને બેંક નોટ ¥ 1000. ¥2000, ¥ 5000  અને ¥ 10000 માં ઉપલબ્ધ છે. એક યેન 100 સેન અને 1000 રીન સમાન છે. નકલી બેંકનોટથી વપરાશકર્તાઓને સુરક્ષિત કરવા માટે, જાપાનીઝ સત્તાવાળાઓ બેંકમાં પરત આવતી બધી નોટનું પરિક્ષણ કરીને તમામ બેંક નોટ સ્વચ્છ

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: