Μετατροπή Χιλιόγραμμα

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Χιλιόγραμμα

Μια μονάδα μέτρησης μάζας ίση με ένα χιλιοστό (1/1000) του γραμμαρίου.