Μετατροπή Μικρογραμμάρια

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Μικρογραμμάρια

Μια μονάδα μέτρησης μάζας ίση με ένα εκατομμυριοστό (1/1000000) του γραμμαρίου.