Μετατροπή Grains (Κόκκοι)

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Grains (Κόκκοι)

Το 1/7000 της λίβρας ισοδυναμεί με ένα κόκκο troy ή 64.799 χιλιοστόγραμμα.