Tasses nord-americans conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Tasses nord-americans

Una unitat de mesura de líquids dels Estats Units que equival a 8 unces de fluid.