Temps conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Conversions de temps

La unitat de temps del SI és el segon . A partir d’aquí es deriven el minut ( 60 segons) i l'hora ( 3.600 segons). Per aquesta calculadora un dia té 86.400 segons, encara que això pot variar en funció de la inserció d'un "d'ajust".