Conversió d'àrea

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Mesures del sistema mètric

Els mesuraments mètrics de l'àrea es basen en el metre , i la unitat principal és l’hectàrea , 10000m2.Hi ha exactament 640 acres en una milla quadrada .

Mesures del Sistema imperial i del Sistema americà

Aquestes mesures de l'àrea són principalment versions quadrats de les seves homòlogues lineals , exceptuant  l’acre, que és una àrea de longitud d'1 estadi i d'1 cadena d’amplada. L’antiga paraula anglesa "acre" significa  camp i generalment es considerava que era l'àrea que podria ser llaurada en un dia usant un jou o bous .