Metres per segon conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Metres per segon

Sistema internacional  per a mesures de velocitat. Aquest és el nombre de metres recorreguts en un segon. La unitat d'acceleració és metres per segon per segon ( m / s ² ) .