Metres conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Metres

 • m
 • Unitat de:

  • Longitud / distància

  D'ús mundial:

  • El metre , com a part del sistema mètric, s'utilitza com a mesura de distància a tot el món, sent la principal excepció els Estats Units, on s'utilitza el sistema britànic d'unitats amb aquestes finalitats.

  Descripció:

  El metre és una unitat de longitud en el sistema mètric i és la unitat base de longitud en el Sistema Internacional (SI) d'unitats.

  Com a unitat base de longitud en el SI i altres sistemes mks (és a dir, basats en metres, kilograms i segons) s'utilitza el metre per ajudar a derivar altres unitats de mesura, com ara el newton per a la força.

  Definició:

  1 m equival a 1,0936 iardes, o 39,370 polzades.

  Des del 1983, un metre es defineix oficialment com la longitud de trajectòria recorreguda per la llum en el buit durant un interval de temps de 1/299.792.458 d'un segon.

  Origen:

  Una unitat de mesura basada en un sistema decimal (deu) ja havia estat proposada a finals del segle XVII, amb el nom "metre" que deriva del grec "métron katholikón", i que significa "mesura universal".

  Una primera definició de  metre fou "la longitud d'un pèndol amb un període d'un segon". Al segle XVIII, una definició basada en "la deumilionèsima part de la longitud del meridià terrestre al llarg d'un quadrant" (la distancia des de l' equador fins al pol nord) va anar guanyant força i aquesta fou la definició acceptada quan França va adoptar el sistema mètric al 1795.

  Les barres de metre prototips, primer de llautó , després de platí i més tard de platí/iridi s'han fabricat com a estàndards successius del metre. Al 1960 el metre fou redefinit segons les longituds d'ona de la radicació, abans de la definició actual, adoptada al 1983, que relaciona el metre amb la velocitat de la llum.

  Referències Comunes:

  • Un humà de gènere masculí té d'estatura mitjana al voltant de 1,75 m d'alçada
  • Els obstacles utilitzats en les carreres olímpiques de 110 metres tanques tenen 1,067 metres d'altura.
  • L'edifici més alt del món (l'any 2012), el Burj Khalifa a Dubai, té 828 m d'alçada.
  • L'Empire State Building de Nova York té 381 m d'alçada.
  • L'ample de via estàndard del ferrocarril (la distància entre les vies) és de 1,435 m.

  grups components:

  • 1/100 m = un centímetre
  • 1/1.000 m = un mil.límetre
  • Vegeu també micròmetre, nanòmetre, picòmetre, femtòmetre, attòmetre, zeptòmetre i yoctòmetre.

  múltiple:

  • El múltiple més utilitzat comunament és el kilòmetre (1.000 m), però hi ha molts altres múltiples del metre en el sistema internacional d'unitats, aquests inclouen el decàmetre 10 m), l'hectòmetre (100 m) i el megàmetre (un milió de metres).
  • El múltiple més gran del metre en el sistema internacional d'unitats és el yottametre, (1.000.000.000.000.000.000.000.000 metres).