Litr-dan Unsiýa-a öwrülmesi

Unsiýa birden köp görnüşi bardyr. Aşakdaky sanawdan degişli görnüşini ulanyň.

  1. Litr-dan ABŞ Suwuklyk Unsiýasy-a

  2. Litr-dan BB Suwuklyk Unsiýasy-a

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

Unsiýa

Unsiýanyň birnäçe görnüşleri bar: BŞ we BB. Ýörite görnüşini saýlamagyňyzy haýyş edýäris.