Litr-dan Gallon-a öwrülmesi

Gallon birden köp görnüşi bardyr. Aşakdaky sanawdan degişli görnüşini ulanyň.

  1. Litr-dan ABŞ Gallony (Suwuklyk)-a

  2. Litr-dan ABŞ Gallony (Gury)-a

  3. Litr-dan ABŞ Gallony-a

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

Gallon

Gallonyň birnäçe görnüşleri bar: BŞ suwuklyk, BB gury we BB. Ýörite görnüşini saýlamagyňyzy haýyş edýäris.