Mil Kwadrat öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Mil Kwadrat

Uzynlygy bir milýa, ini bir milýa deň gelýän meýdan ölçeg birligi bolup 640 akrdan ybarat meýdany edýar