Konwersja Rankine do Celsjusz

Celsjusz do Rankine (Zamień jednostki)

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie

konwertuj z Rankine do Celsjusz

℃ =
ºR - 491.67
 
__________
 
 
1.8000
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Więcej informacji: Celsjusz

Rankine

Wersja °F skali Kelwina. Bazując na definicjach skali Fahrenheita i dowodzie eksperymentalnym, zero absolutne wynosi -459.67°F

 

konwertuj z Rankine do Celsjusz

℃ =
ºR - 491.67
 
__________
 
 
1.8000

Celsjusz

Pomimo że początkowo zdefiniowana na podstawie momentu zamarzania wody (i później momentu topnienia lodu), skala Celsjusza jest obecnie oficjalnie stosowaną skalą, zdefiniowaną względem skali temperatur Kelwina.

Zero w skali Celsjusza (0°C) jest obecnie określane jako równe 273,15 K. Różnica temperatur 1 stopnia C jest równa różnicy 1 K. Oznacza to, że wielkość jednostki w obu skalach jest taka sama. Oznacza to, że 100°C uprzednio określane jako punkt wrzenia wody, jest obecnie określane jako równe 373,15 K.

Skala Celsjusza jest systemem opierającym się na odstępach, a nie wzajemnym stosunku, co oznacza że jest skalą względną a nie absolutną. Można to zauważyć na tym przykładzie: przedział temperatury pomiędzy 20°C i 30°C stopniami jest taki sam jak miedzy 30°C i 40°C, ale 40°C nie oznacza dwa razy większej energii cieplnej powietrza niż 20°C.

Różnica temperatur równa 1 stopniowi C jest równa różnicy

 

Tabela Rankine do Celsjusz

Start
Increments
Accuracy
Format
Wydrukuj tabelę
< Mniejsze wartości Większe wartości >
Rankine Celsjusz
0ºR -273.15
1ºR -272.59
2ºR -272.04
3ºR -271.48
4ºR -270.93
5ºR -270.37
6ºR -269.82
7ºR -269.26
8ºR -268.71
9ºR -268.15
10ºR -267.59
11ºR -267.04
12ºR -266.48
13ºR -265.93
14ºR -265.37
15ºR -264.82
16ºR -264.26
17ºR -263.71
18ºR -263.15
19ºR -262.59
Rankine Celsjusz
20ºR -262.04
21ºR -261.48
22ºR -260.93
23ºR -260.37
24ºR -259.82
25ºR -259.26
26ºR -258.71
27ºR -258.15
28ºR -257.59
29ºR -257.04
30ºR -256.48
31ºR -255.93
32ºR -255.37
33ºR -254.82
34ºR -254.26
35ºR -253.71
36ºR -253.15
37ºR -252.59
38ºR -252.04
39ºR -251.48
Rankine Celsjusz
40ºR -250.93
41ºR -250.37
42ºR -249.82
43ºR -249.26
44ºR -248.71
45ºR -248.15
46ºR -247.59
47ºR -247.04
48ºR -246.48
49ºR -245.93
50ºR -245.37
51ºR -244.82
52ºR -244.26
53ºR -243.71
54ºR -243.15
55ºR -242.59
56ºR -242.04
57ºR -241.48
58ºR -240.93
59ºR -240.37
Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas Waluta