Celsjusz konwersja

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Celsjusz

 • stopnie Celsjusza
 • stopnie C
 • Stopnie C
 • Jednostka:

  • Temperatura

  Zastosowanie na całym świecie:

  • Skala Celsjusza, powszechnie stosowana w Europie, w większości krajów zastąpiła skalę Fahrenheita w połowie i pod koniec XX wieku, pomimo że skala Fahrenheita pozostała skalą oficjalną w Stanach Zjednoczonych, Belize i na Kajmanach.

  Definicja:

  Pomimo że początkowo zdefiniowana na podstawie momentu zamarzania wody (i później momentu topnienia lodu), skala Celsjusza jest obecnie oficjalnie stosowaną skalą, zdefiniowaną względem skali temperatur Kelwina.

  Zero w skali Celsjusza (0°C) jest obecnie określane jako równe 273,15 K. Różnica temperatur 1 stopnia C jest równa różnicy 1 K. Oznacza to, że wielkość jednostki w obu skalach jest taka sama. Oznacza to, że 100°C uprzednio określane jako punkt wrzenia wody, jest obecnie określane jako równe 373,15 K.

  Skala Celsjusza jest systemem opierającym się na odstępach, a nie wzajemnym stosunku, co oznacza że jest skalą względną a nie absolutną. Można to zauważyć na tym przykładzie: przedział temperatury pomiędzy 20°C i 30°C stopniami jest taki sam jak miedzy 30°C i 40°C, ale 40°C nie oznacza dwa razy większej energii cieplnej powietrza niż 20°C.

  Różnica temperatur równa 1 stopniowi C jest równa różnicy

  Pochodzenie:

  Skala Celsjusza została nazwana na cześć szwedzkiego astronoma Andersa Celsjusza (1701–1744). W roku 1742 Celsjusz stworzył skalę temperatur, gdzie 100 stopni było punktem zamarzania a 0 stopni punktem wrzenia wody.

  Mniej więcej w tym samym czasie inny fizyk niezależnie opracował podobną, ale odwróconą skalę, gdzie 0 stopni było punktem zamarzania a 100 stopni punktem wrzenia wody. Ta nowa skala została powszechnie zaadaptowana na obszarze Europy kontynentalnej i zwykle nazywana była skalą centy gradów.

  Skala została oficjalnie nazwana „skalą Celsjusza” w roku 1948, aby zaradzić zamieszaniu, które spowodowane było użyciem centry gradów do pomiarów kątowych.

  Wspólne punkty odniesienia:

  • Zero absolutne wynosi -273,15°C
  • Punkt topnienia lodu wynosi 0°C (a właściwie -0,0001°C)
  • Ciepły letni dzień w klimacie umiarkowanym to 22°C
  • Prawidłowa temperatura ciała człowieka to 37°C
  • Punkt wrzenia wody przy 1 atmosferze to 99,9839°C