Meters naar Leugas

Er bestaat meerdere types Leugas. Selecteer het gewenste type uit de lijst hieronder.

  1. Meters naar Leugas

  2. Meters naar Zeeleugas

  3. Meters naar Imperiale Leugas

  4. Meters naar Imperiale Zeeleugas

Meters

1m is gelijk aan 1,0936 yard, of 39,370 inch.

Sinds 1983 is de meter officieel gedefinieerd als de lengte van het pad die het licht aflegt in een vacuüm omgeving tijdens 1/299, 792,458ste van een seconde.

Leugas