Ponden Conversie

Gebruik de zoekfunctie om uw gewenste converteerder te vinden

Ponden

 • lb
 • lbm (pond-massa-wetenschappelijk)
 • Eenheid:

  • Massa
  • Gewicht (in niet-wetenschappelijke toepassingen)

  Wereldwijd gebruik:

  • Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, en anderen.

  Beschrijving:

  De pond is een meting van massa die in het imperiale systeem wordt gebruikt, en wordt dagdagelijks aanvaard als een eenheid van gewicht (de zwaartekracht op een bepaald object).

  Definitie:

  De imperiale (avoidupois, of internationale) pond is officieel gelijk aan 453,59237 gram.

  Afkomst:

  De naam pond is een aanpassing van de Latijnse uitdrukking libra Pondo, of een pond gewicht, de Romeinse libra (vandaar het symbool lb) woog ongeveer 329 gram

  Door de geschiedenis heen werd pond (of zijn plaatselijke vertaling) gebruikt als een meting van het gewicht in vele verschillende delen van de wereld, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en Rusland. Hoewel de exacte massa gelijk aan een pond varieerde van systeem tot systeem, zijn ze in grote lijnen vergelijkbaar, meestal tussen 350 en 560 metrische gram

  In het Verenigd Koninkrijk bestaan verschillende systemen die de pond gebruiken. Hoewel de avoirdupois pond (ook bekend als wol pond) is de meest- en langst gebruikte. (afgekort naar lb av of lb avdp). Een variant daarvan nog steeds in gebruik is de Troy pond (ong. 373g), meestal gebruikt voor gewichtmetingen van edele metalen.

  De Britse Ijkwet van 1878 definieerde als eerste de imperiale pond in termen van metrische eenheden (1 pond = 453,59265g), en 1893 heeft de Mendenhall Orde de Amerikaanse pond beschreven als dat één kilogram gelijk is aan 2,20462 pond

  De Verenigde Staten en de landen van het Gemenebest van Naties zijn overeengekomen voor een gemeenschappelijke definitie van de pond (en de yard) die in 1959 vastgesteld zijn (Verenigd Koninkrijk 1964)

  Gemeenschappelijke referenties:

  • In Engelstalige landen wordt een persoons gewicht gewoonlijk uitgedrukt in stones en pond, terwijl in de Verenigde Staten men meestal enkel pond gebruikt.
  • In het Verenigd Koninkrijk en Ierland, worden levensmiddelen die bestonden voordat het metrisch stelsel werd vastgelegd nog steeds verkocht in hoeveelheden gelijk aan de oude imperiale standaard, zoals boter, die meestal verkocht wordt in pakketten van 454 g (1 pond).
  • Vissers drukken vaak de grootte van een vis uit met pond en ons.
  • Shakespeare's personage Shylock's beroemde vraag om 'een pond vlees' als zekerheid voor een lening.

  Gebruikscontext:

  Wetenschappelijk toepassingen gebruiken pond om massa te definiëren, terwijl dit in het dagelijks gebruik als een gewichtsmaat wordt gezien. Ondanks de algemene aanvaarding van het metrisch systeem van maten en gewichten, wordt de pond nog steeds gebruikt in Engelstalige landen.

  Historisch gezien was de pond een manier om het gewicht van hagel uit een hagelpatroon te meten. En de feitelijke wapens werden genoemd naar de ammunitie die ze vroeger bevatten, bijvoorbeeld een 32-pounder.

  In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt de pond ook gebruikt om druk te definiëren. Met pond per vierkante inch (p.s.i.) als algemeen aanvaarde standaard.

  Samengestelde eenheid:

  • Er zijn zestien ounce in één pond. Nochtans historisch (en officieel), werd de pond gedefinieerd als 7000 troy granen (gr) tot de overeengekomen internationale norm geïmplementeerd werd in 1959

  Veelvouden: