સ્ટોન રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સ્ટોન

 • સ્ટો (st)
 • (નો) એકમ:

  • વજન 

  વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

  • સ્ટોન નો ઉપયોગ ઘોડાની રેસમાં ઘોડાને કેટલું વજન (માત્ર જોકીનું જ હોય તે જરુરી નથી, આ વજન દંડ અને તેના જેવાનો પણ સમાવેશ કરે છે) ઉપાડવાનું છે તેનું વર્ણન કરવા માટે પણ થાય છે .
  • યુકે અને આયર્લેન્ડમાં સ્ટોન હજુ પણ ઘણી વખત મુષ્ટિયુદ્ધ અને કુસ્તી જેવી કેટલીક રમતો માં માનવ શરીર વજન વ્યક્ત કરવા માટે વપરાય છે.
  • બ્રિટિશ અથવા આઇરિશ વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે તેમનું વજન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ની જેમ કેવળ પાઉન્ડ (174 પાઉન્ડ) ને બદલે, સ્ટોન અને પાઉન્ડ (દા.ત.. 12 સ્ટોન 6 પાઉન્ડ) માં વ્યક્ત કરશે. 
  • સ્ટોનનો હવે, યુકે અને આયર્લેન્ડમાં લગભગ સંપૂર્ણપણે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એક વ્યક્તિનું વજન વ્યક્ત કરવા- અનૌપચારિક હોય તો - લોકપ્રિય છે. સ્ટોન સત્તાવાર રીતે 1985 થી યુ.કે. માં વજનના એક એકમ તરીકે માન્ય કરવામાં આવ્યો નથી.

  વર્ણન:

  સ્ટોન યુે અને આયર્લેન્ડમાં અનૌપચારિક રીતે લગભગ સંપૂર્ણપણે શરીરના વજનના એક માપદંડ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતો ઇમ્પિરિયલ સિસ્ટમનો વજનનો એક એકમ છે. પૂરક એકમ તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા મંજૂર કરાયેલ છે, તેમ છતાં તે યુકે અને આયર્લેન્ડમાં અનિવાર્યપણે બંધ(out side) થઈ ગયેલ છે.

  વ્યાખ્યા:

  સ્ટોન 14 પાઉન્ડ ને બરાબર (averdupois) (અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય પાઉન્ડ) સમાન વજનનો એકમ છે. બદલામાં, આ સ્ટોનને 6.35029કિગ્રા સમકક્ષ કરે છે.

  મુળ:

  'સ્ટોન' નામ વજનિયાં તરીકે પત્થરોની મદદ લેવાની પ્રથા, વિશ્વભરમાં બે સહસ્ત્રાબ્દી કે તેથી વધુ સમયથી ચાલતી એક સામાન્ય પ્રથા પરથી આવ્યો છે.

  મોટા ભાગના દેશોમાં મેટ્રિક પદ્ધતિનો સ્વીકાર ન હતો થયો ત્યાં સુધી સ્ટોનનો વાસ્તવિક એકમ તરીકે સામાન્ય રીતે 19 મી સદી સુધી આખા યુરોપમાં વેપાર હેતુઓ માટે વજનના એક માપદંડ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, જોકે, સ્ટોનનું વાસ્તવિક વજન, અલગ અલગ દેશ, પ્રદેશ, અને કઈ વસ્તુનું વજન અથવા વેચાણ થઈ રહ્યું છે તેના પર આધાર રાખીને બદલાતું રહે છે.

  1389 માં ઇંગ્લેન્ડમાં ઊનના એક સ્ટોનને ચૌદ પાઉન્ડ વજન તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યો હતો, અને અન્ય સામગ્રીનો એક સ્ટોન (પાઉન્ડ માં) નોંધપાત્ર રીતે વધુ અથવા ઓછા વજનનો હોઈ શકે છે, સામાન્ય વપરાશમાં સ્ટોન 14 પાઉન્ડ વજન બરાબર છે તે સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું.

  સામાન્ય સંદર્ભો:

  • એક 5ફુટ 8ઈંચ (173સેમી) ની સરેરાશ બાંધાની ઊંચી મહિલાનું વજન આઠ અને બાર સ્ટોન વચ્ચે હોવું જોઈએ.
  • સરેરાશ બાંધો ધરાવતા 6ફુટ 0ઈંચ (183સેમી) ઊંચા માણસનું વજન સામાન્ય રીતે દસ અને તેર સ્ટોન વચ્ચે હોવું જોઈએ.

  ગુણાંક:

  • 2 સ્ટોન = 1 ક્વાર્ટર
  • 8 સ્ટોન = 1 હન્ડ્રેડવેઈટ
  • 160 સ્ટોન = 1 લોંગ ટન