કિલોગ્રામ રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કિલોગ્રામ 

 • કિગ્રા
 • કિલો (અનૌપચારિક)
 • (નો) એકમ:

  • સમુહ 
  • વજન (બિન-વૈજ્ઞાનિક બાબતોમાં)

  વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

  • વૈશ્વિક

  વર્ણન:

  કિલોગ્રામ એકમોની આંતરરાષ્ટ્રીય (એસઆઇ) સિસ્ટમમાં સમુહનો આધાર એકમ છે, અને વજનના એક એકમ (કોઇ પણ પદાર્થ પર કામ કરતા ગુરૂત્વાકર્ષણ બળ) તરીકે રોજબરોજ ધોરણે સ્વીકારવામાં આવે છે.

  કિલોગ્રામ પાણીના એક સમુહના લગભગ લિટર સમાન છે.

  વ્યાખ્યા:

  કિગ્રા કિલોગ્રામના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોટોટાઇપ (IPK) ના સમૂહ સમાન હોવા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવેલ છે, 1889 માં પ્લેટિનમ ઈરીડીમ એલોયના એક બ્લોકનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું અને સેવ્રેસ, ફ્રાંસના વજન અને માપના ઇન્ટરનેશનલ બ્યુરો પર સંગ્રહિત કરવામાં અવ્યું હતું.

  આ એક જ એસઆઇ(SI) એકમ છે જે મૂળભૂત ભૌતિક મિલકત કરતાં ભૌતિક પદાર્થ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેનું પ્રયોગશાળામાં પુનઃઉત્પાદન

  મુળ:

  ટૂંકા ગાળા માટે ગ્રેવનો (એક પ્રમાણભૂત ધાતુ સંદર્ભ પણ) એક હજાર ગ્રમ, માટે વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, 1799 માં કિલોગ્રામ તેનું સ્થાન ન લીધું ત્યાં સુધી.

  1795 માં મેટ્રિક માપન પ્રણાલીઓ ફ્રાન્સ માં રજૂ કરવામાં આવી હતી અને ગ્રામ ને "સમઘનનો એકસો મીટર, ભાગ શુદ્ધ પાણીના ચોક્કસ વજનના સમુહ અને બરફને ઓગળવાના તાપમાન ને સમાન છે" તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું હતું".

  કિલોગ્રામ (વેપારમાં મોટા જથ્થા ના સામૂહ વધુ વ્યવહારુ માપદંડ તરીકે ગ્રીક કિલોઇ (chilioi) [હજાર] અને ગ્રામા (Gramma) [નાનું વજન] પરથી નામ આપવામાં આવ્યું હતું, અને દરેક મેટ્રિક માપન પ્રણાલીઓમાં સમુહ માટે આધાર એકમ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

  1960 માં પ્રકાશિત એકમોમાં ઇન્ટરનેશનલ (એસઆઇ) સિસ્ટમમાં સમુહ આધાર એકમ તરીકે કિલોગ્રામ વપરાય છે, અને (યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા કેટલાક નોંધપાત્ર અપવાદો સાથે) પૃથ્વી પર લગભગ દરેક દેશ દ્વારા તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.

  સામાન્ય સંદર્ભો:

  • એક કિલોગ્રામ એ આશરે લિટર સોફ્ટ પીણાની બોટલ જેટલું વજન છે.
  • ખાંડ સામાન્ય રીતે 1કિગ્રા માપમાં વેચાય છે.
  • એક વિશિષ્ટ બાસ્કેટબૉલ નું વજન આશરે 1કીગ્રા હોય છે.

  વપરાશ સંદર્ભ:

  કિલોગ્રામ સમુહ અને વજન ના માપના એક એકમ તરીકે રોજ્બરોજ્ના ધોરણે વૈશ્વિક વપરાય છે.

  તે બધા એમ.કે.એસ (m.k.s.) માપન સિસ્ટમોના સમુહ માટે પણ બાસ એકમ છે, જ્યાં મીટર, કિલોગ્રામ અને સેકન્ડ અન્ય ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે એક બીજાના સંબંધમાં વપરાય છે, જેમ કે બળ માટે ન્યૂટન અને દબાણ માપન માટે પાસ્કલ છે.

  ઘટક એકમો:

  ગુણાંક: