પરસેક્સ રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

પરસેક્સ

 • પીસી
 • (નો) એકમ:

  • ખગોળીય લંબાઈ/અંતર

  વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

  • વૈશ્વિક

  વર્ણન:

  પાર્સેક લગભગ 20 ટ્રિલિયન (20,000,000,000,000)માઈલ, 31 ટ્રિલિયન કિલોમિટર અથવા 206,264 વખત પૃથ્વી પરથી સૂર્ય ના અંતર સમકક્ષ લંબાઈનો એક એકમ છે.

  એક પાર્સેક લગભગ 3.26પ્રકાશ વર્ષ ને સમકક્ષ પણ છે (આ પ્રવાસ અંતર તમે ત્રણ વર્ષ અને ત્રણ મહિના માટે પ્રકાશ ની ઝડપ પર પ્રવાસ કરો તેટલું હોય).

  વ્યાખ્યા:

  ખગોળશાસ્ત્રીઓએ શબ્દ પાર્સેક પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો તે પહેલાં તારાઓથી લાંબા અંતરની ગણતરી માટે ત્રિકોણમિતિનો ઉપયોગ કરતા હતા, પરંતુ નવા એકમથી અંતરનો કલ્પનાત્મક તાગ મેળવવો સરળ બન્યો હતો.

  પાર્સેક એ એક ખગોળીય પદાર્થ જેનું એક આર્ક સેકન્ડ (ડિગ્રી 1/3600) નો લંબન કોણ છે તેનું સૂર્યથી અંતર છે. જ્યારે તારો સૂર્ય વિરુદ્ધ બાજુએથી જોવામાં આવે છે ત્યારે (પૃથ્વી પરના છ મહિનાન એક અંતરાલ પર) ત્યાર

  મુળ:

  શબ્દ પાર્સેક 1913 માં બ્રિટિશ ખગોળશાસ્ત્રી હર્બર્ટ હોલ ટર્નર દ્વારા પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. ખગોળશાસ્ત્રમાં ઉપયોગી અંતરના એક એકમ તઈકે વ્યાખ્યાયિત પરંતુ તેનું નામ ન હતું, અને એસ્ટ્રોનોમર રોયલે સૂચનો માટે અપીલ કરી હતી. ટર્નરના સુચનનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો - પાર્સેક જે એક આર્કસેકન્ડના એક લંબન કોણ પર એક ખગોળીય પદાર્થનું સૂર્યથી અંતર માપવાના એકમની વ્યાખ્યા પરથી આવેલ હતો.

  સામાન્ય સંદર્ભો:

  • પોક્સિમા સેંટૉરી - સૂર્ય કરતાં અન્ય પૃથ્વીથી નજીકના તારો, 1.29 પાર્સેક દૂર છે.
  • આકાશગંગાનું કેન્દ્ર પૃથ્વી પરથી 8કેપીસી(kpc) ઉપર(over) છે.

  વપરાશ સંદર્ભ:

  ખગોળશાસ્ત્ર - તે પ્રચંડ અંતર વર્ણવે છે છતાં, પાર્સેક (parsec) ખગોળીય દ્રષ્ટિએ પ્રમાણમાં નાના એકમ છે. મેગાપાર્સેક (megaparsec-MPC) સામાન્ય રીતે એક મિલિયન પાર્સેક અંતરનું વર્ણન કરવા માટે વપરાય છે.

  ઘટક એકમો:

  • કોઈ પણ નહીં

  ગુણાંક:

  • કિલોપાર્સેક (કેપીસી-kpc) – 1,000 પીસી
  • મેગાપાર્સેક (એમપીસી-Mpc) – 1,000,000 પીસી
  • ગીગાપાર્સેક (ગીપીસી-Gpc) – 1,000,000,000 પીસી