talaan ng metrikong conversion at calculators para sa metrikong conversion

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Mobile phone converter app Metric Conversion Table Temperatura Weight Haba Area Volume Bilis Oras number base

Ang sistemang metriko ay nagmula sa France noong 1799 kasunod ng French Revolution bagamat ang yunit na desimal ang ginamit sa ibang bansa. Kahit may mga pagkakaiba sa mga panukat at ang mga kahulugan ay naiba, ang opisyal na panukat sa karamihang bansa ay ang modernong sistemang metriko na kilala bilang "Internation System of Units".

Dahil ang ibang sistema ng panukat ay ginagamit pa rin sa boung mundo tulad sa Amerika at UK, ang site na ito ay naglalayon na makatulong sa mga tao pagdating sa yunit ng panukat sa  Metric Converter at Metric Conversion Table at para mas maunawaan ang mga alternatibong panukat na di masyadong ginagamit.Ang mga panukat ay nahahati sa ibat ibang uri (tulad ng conversion ng Temperatura, Conversion ng Bigat at iba pa) na makikita sa kanang bahagi at kadugtong nito ang serye ng mga metric conversion calculator.

Kung may mga suggestion para sa mga bagong yunit na naidagdag o mga suggestion kung paano mapabago ang site na ito  kontakin kami sa email.