เครื่องคำนวณและตารางแปลงมาตราเมตริกสำหรับการแปลงมาตราเมตริก

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตารางการแปลงเมตตริก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา

ระบบเมตริกได้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1799 ของประเทศฝรั่งเศส หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศส ทั้ง ๆ ที่หน่วยทศนิยมจะใช้กันในหลายประเทศและหลายวัฒนธรรมก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะมีหน่วยวัดที่แตกต่างกันมากมาย และคำจำกัดความของหน่วยได้รับการทบทวน ระบบการวัดอย่างเป็นทางการของประเทศส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบใหม่ของระบบเมตริก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units)"

เนื่องจากระบบการวัดอื่น ๆ ยังคงใช้ทั่วโลก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจักร เว็บไซต์นี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยผู้คนให้แปลงหน่วยการวัดด้วยตัวแปลงมาตราเมตริก และ ตารางการแปลงเมตตริก และเพื่อให้เข้าใจในมาตรวัดทางเลือกที่พวกเขาไม่คุ้นเคยให้ดียิ่งขึ้น หน่วยของมาตรวัดจะแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ (เช่น การแปลงอุณหภูมิ, การแปลงน้ำหนัก และอื่น ๆ ) เห็นได้จากด้านขวามือ ซึ่งจากนั้นจะนำไปสู่ชุดต่าง ๆ ของเครื่องคำนวณการแปลงมาตราเมตริก

หากคุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มหน่วยวัดใหม่ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงเว็บไซต์นี้ กรุณา ติดต่อเราทางอีเมล