Konwersja Fahrenheit do Rankine

Rankine do Fahrenheit (Zamień jednostki)

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie

konwertuj z Fahrenheit do Rankine

ºR =
(℉ - 32)
+ 491.67
 
 
 
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Więcej informacji: Fahrenheit

Fahrenheit

Skala Fahrenheita to termodynamiczna skala temperatur, w której punkt zamarzania wody wynosi 32 stopnie Fahrenheita (°F) i punkt wrzenia 212°F (przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym). Oznacza to, że punkt wrzenia i zamarzania wody dzieli dokładnie 180 stopni. Dlatego też jeden stopień na skali Fahrenheita to 1/180 przedziału między punktem zamarzania i wrzenia wody. Zero absolutne określane jest jako równe -459,67°F.

Różnica temperatur równa 1°F jest równa różnicy temperatur 0,556°C .

 

konwertuj z Fahrenheit do Rankine

ºR =
(℉ - 32)
+ 491.67
 
 
 

Rankine

Wersja °F skali Kelwina. Bazując na definicjach skali Fahrenheita i dowodzie eksperymentalnym, zero absolutne wynosi -459.67°F

 

Tabela Fahrenheit do Rankine

Start
Increments
Accuracy
Format
Wydrukuj tabelę
< Mniejsze wartości Większe wartości >
Fahrenheit Rankine
0 459.67ºR
1 460.67ºR
2 461.67ºR
3 462.67ºR
4 463.67ºR
5 464.67ºR
6 465.67ºR
7 466.67ºR
8 467.67ºR
9 468.67ºR
10 469.67ºR
11 470.67ºR
12 471.67ºR
13 472.67ºR
14 473.67ºR
15 474.67ºR
16 475.67ºR
17 476.67ºR
18 477.67ºR
19 478.67ºR
Fahrenheit Rankine
20 479.67ºR
21 480.67ºR
22 481.67ºR
23 482.67ºR
24 483.67ºR
25 484.67ºR
26 485.67ºR
27 486.67ºR
28 487.67ºR
29 488.67ºR
30 489.67ºR
31 490.67ºR
32 491.67ºR
33 492.67ºR
34 493.67ºR
35 494.67ºR
36 495.67ºR
37 496.67ºR
38 497.67ºR
39 498.67ºR
Fahrenheit Rankine
40 499.67ºR
41 500.67ºR
42 501.67ºR
43 502.67ºR
44 503.67ºR
45 504.67ºR
46 505.67ºR
47 506.67ºR
48 507.67ºR
49 508.67ºR
50 509.67ºR
51 510.67ºR
52 511.67ºR
53 512.67ºR
54 513.67ºR
55 514.67ºR
56 515.67ºR
57 516.67ºR
58 517.67ºR
59 518.67ºR
Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas Waluta