Stopy kwadratowe konwersja

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Stopy kwadratowe

 • ft²
 • ft²
 • W architekturze i nieruchomościach stopa kwadratowa często przedstawiana jest za pomocą kwadratu z przechodzącym przez środek znakiem slash.
 • Jednostka:

  • Obszar

  Zastosowanie na całym świecie:

  • Stopa kwadratowa jest stosowana głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii jako jednostka do pomiaru powierzchni.

  Opis:

  Stopa kwadratowa jest jednostką określającą powierzchnię, stosowaną w systemie imperialnym oraz zwyczajowym systemie miar Stanów Zjednoczonych.

  Miara kwadratowa to dwuwymiarowa pochodna miary długości. Stopa kwadratowa jest zatem powierzchnią równą kwadratowi o długości boków wynoszącej 1 stopę.

  Definicja:

  W terminologii metrycznej stopę kwadratową określa się jako kwadrat o długości boków wynoszącej 0,3048 metra. Jedna stopa kwadratowa jest równa 0,09290304 metra kwadratowego.

  Wspólne punkty odniesienia:

  • Sześć pięter w Białym Domu (Washington D.C., U.S.A.) pokrywa łącznie powierzchnię około 55 000 stóp kwadratowych.
  • W 2003 roku przeciętny nowo wybudowany dom w Wielkiej Brytanii pokrywał powierzchnię 818 ft², podczas gdy nowo wybudowany dom w Stanach Zjednoczonych był prawie trzy razy większy i pokrywał powierzchnię 2 300 ft².

  Kontekst użycia:

  Stopa kwadratowa jest stosowana przede wszystkim w architekturze, nieruchomościach i planowaniu przestrzennym.

  Stopa kwadratowa może być stosowana do opisywania powierzchni, takich jak plany pomieszczeń, ściany czy dachy. Akry natomiast określają wyłącznie powierzchnię działki gruntu.

  1 stopa kwadratowa = około 0,000022959 akra.

  1 akr = 43 560 stóp kwadratowych.

  Aby obliczyć powierzchnię pomieszczenia w stopach kwadratowych, należy zmierzyć długość i szerokość w stopach i pomnożyć obie wartości, uzyskując tym samym wynik w ft².

  Na przykład, pomieszczenie o wymiarach 12 ft x 15 ft ma powierzchnię równą 180 ft² (12 x 15 = 180).

  Stosując stopy kwadratowe, należy pamiętać że wynik w stopach kwadratowych odnosi się do całkowitej powierzchni danego obszaru, a nie do rzeczywistych wymiarów tego obszaru. Na przykład, pomieszczenie o powierzchni 20 ft² nie ma wymiarów 20 ft x 20 ft (pomieszczenie o takich wymiarach miałoby powierzchnię równą 400 ft²). Wymiary pomieszczenia o powierzchni 20 ft² będą natomiast wynosić 4 ft x 5 ft.

  Jednostki składowe:

  • 1 ft² może zostać podzielona na 144 cale kwadratowe (in² — lub kwadraty o bokach równych 1 calowi).

  Mnożniki:

  • 1 jard kwadratowy (yd²) = 9 ft²
  • Jeden jard to trzy stopy. Jard kwadratowy można sobie więc zatem wyobrazić jako kwadrat o boku równym trzem stopom lub jako kwadrat złożony z dziewięciu pojedynczych kwadratów o bokach równych jednej stopie.