Kwarty amerykańskie (ciecze) konwersja

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Kwarty amerykańskie (ciecze)

Amerykańska jednostka objętości (płynów) odpowiadająca 2 pintom lub 0,946 litra