Funty konwersja

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Funty

 • lb
 • lbm (funt-masa — zastosowania naukowe)
 • Jednostka:

  • Masa
  • Waga (w kwestiach nienaukowych)

  Zastosowanie na całym świecie:

  • Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i inne

  Opis:

  Funt jest jednostką masy używaną w systemie imperialnym i jest akceptowany jako jednostka wagi stosowana w życiu codziennym (siła grawitacji działająca na dowolny obiekt).

  Definicja:

  Funt imperialny (handlowy lub międzynarodowy) jest oficjalnie definiowany jako 453,59237 gramów.

  Pochodzenie:

  Nazwa funt została zaadaptowana z języka łacińskiego terminu libra pondo a waga funta z rzymskiej libry (stąd wziął się symbol lb), która ważyła około 329 gramów.

  W całej historii funt (oraz lokalne tłumaczenia tej jednostki) był stosowany jako miara wagi w wielu różnych częściach świata, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Rosji i krajach skandynawskich. Pomimo że dokładna masa definiowana jako funt zmieniała się zależnie od danego systemu, zawsze pozostawała ona podobna, zwykle wahając się pomiędzy 350 i 560 gramami systemu metrycznego.

  W Wielkiej Brytanii współistniało wiele różnych systemów stosujących funty, chociaż funt handlowy (znany także jako funt wełny) był najpowszechniej i najdłużej stosowany. Jeden z wariantów używany jest do dziś. Jest to funt troy (około 373 g) i najczęściej stosowany jest jako miara masy metali szlachetnych.

  Brytyjski akt o wagach i miarach z 1878 roku jako pierwszy zdefiniował funt imperialny w jednostkach metrycznych (1 lb = 453,59265 g). W roku 1893 Zakon Mendenhall określił funt amerykański, opisując kilogram jako równy 2,20462 funta.

  Stany Zjednoczone oraz kraje Wspólnoty Narodów przyjęły wspólne definicje funta oraz jardu, które zostały przyjęte w roku 1959 (w Wielkiej Brytanii w 1964).

  Wspólne punkty odniesienia:

  • W anglojęzycznych krajach waga osób jest powszechnie wyrażana w kamieniach i funtach. W Stanach Zjednoczonych wagę wyraża się jedynie w funtach.
  • W Wielkiej Brytanii i Irlandii produkty spożywcze przed przyjęciem systemu metrycznego były powszechnie sprzedawane na funty. Niektóre z nich, na przykład masło, wciąż są sprzedawane według odpowiedników starych imperialnych standardów, które wynoszą zwykle 454g , czyli 1 lb paczka.
  • Wędkarze często wyrażają wielkość złapanej ryby w funtach i uncjach.
  • Szekspirowska postać Shylock zadała słynne pytanie o „funt mięsa”, jako o pewny środek zabezpieczania pożyczki.

  Kontekst użycia:

  W zastosowaniach naukowych funt stosuje się do określania masy, podczas gdy w życiu codziennym za pomocą tej jednostki mierzy się wagę. Pomimo zaakceptowania metrycznego systemu miar i wag na szeroką skalę, funt nadal jest stosowany w krajach anglojęzycznych.

  Funt historycznie służył do określania wagi kul i łusek broni. Samą broń natomiast zaczęto nazywać zgodnie z amunicją, którą strzelała, na przykład broń 32-funtowa.

  W Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych funt jest również stosowany do wyrażania pomiarów ciśnienia. Funt na cal kwadratowy (p.s.i.) jest zaakceptowanym standardem.

  Jednostki składowe:

  • Jeden funt ma szesnaście uncji. Historycznie (i oficjalnie) funt był jednakże definiowany jako 7000 granów troy (gr), aż do przyjęcia międzynarodowych standardów w roku 1959.

  Mnożniki: