રેમર થી ફેરનહીટ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

ફેરનહીટ થી રેમર (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

રેમર માંથી ફેરનહીટ માં રુપાંતર કરો

℉ =
ºRé * 2.2500
+ 32.00
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો
વધુ માહિતી: ફેરનહીટ

રેમર

રેમર માપ "ઓક્ટોગેસિમલ (octogesimal) વિભાગ" તરીકે પણ ઓળખાય છે, જેમાં તાપમાન માપ પાણીના ઠંડા અને ઉત્કલન બિંદુઓ અનુક્રમે 0 અને 80 ડિગ્રી પર સુયોજિત છે. આ માપનું નામ, રેને એન્ટોનિઓ ફેરશોલ્ટ દ રેમર ઉપરથી આપવામાં આવ્યું છે, જેમણે 1730 માં પ્રથમ કંઈક સમાન પ્રસ્તાવ મૂક્યો.

 

રેમર માંથી ફેરનહીટ માં રુપાંતર કરો

℉ =
ºRé * 2.2500
+ 32.00
 
 
 

ફેરનહીટ

ફેરનહીટ એક ઉષ્માગતિ ઉષ્ણતામાન માપ છે, જ્યાં પાણીનું ઠંડું બિંદુ 32 ડીગ્રી ફેરનહીટ (° ફે) અને ઉત્કલન બિંદુ 212 ° F (પ્રમાણીત વાતાવરણીય દબાણ પર) હોય છે. આ ઉત્કલન અને ઠંડું બિંદુ બન્નેને એકબીજાથી બરાબર 180 ડિગ્રી દુર રાખે છે. તેથી, ફેરનહીટ માપ પર એક ડિગ્રી થીજબિંદુ અને પાણીના ઉત્કલન બિંદુ વચ્ચે અંતરાલ 1/180 છે. નિરપેક્ષ શૂન્ય -459.67 ° F તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે.

1° F તાપમાનનો તફાવત 0.556 ° C તાપમાનના તફાવત ની સમક

 

રેમર થી ફેરનહીટ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
રેમર ફેરનહીટ
0ºRé 32.00
1ºRé 34.25
2ºRé 36.50
3ºRé 38.75
4ºRé 41.00
5ºRé 43.25
6ºRé 45.50
7ºRé 47.75
8ºRé 50.00
9ºRé 52.25
10ºRé 54.50
11ºRé 56.75
12ºRé 59.00
13ºRé 61.25
14ºRé 63.50
15ºRé 65.75
16ºRé 68.00
17ºRé 70.25
18ºRé 72.50
19ºRé 74.75
રેમર ફેરનહીટ
20ºRé 77.00
21ºRé 79.25
22ºRé 81.50
23ºRé 83.75
24ºRé 86.00
25ºRé 88.25
26ºRé 90.50
27ºRé 92.75
28ºRé 95.00
29ºRé 97.25
30ºRé 99.50
31ºRé 101.75
32ºRé 104.00
33ºRé 106.25
34ºRé 108.50
35ºRé 110.75
36ºRé 113.00
37ºRé 115.25
38ºRé 117.50
39ºRé 119.75
રેમર ફેરનહીટ
40ºRé 122.00
41ºRé 124.25
42ºRé 126.50
43ºRé 128.75
44ºRé 131.00
45ºRé 133.25
46ºRé 135.50
47ºRé 137.75
48ºRé 140.00
49ºRé 142.25
50ºRé 144.50
51ºRé 146.75
52ºRé 149.00
53ºRé 151.25
54ºRé 153.50
55ºRé 155.75
56ºRé 158.00
57ºRé 160.25
58ºRé 162.50
59ºRé 164.75
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ