વર્ગ ફીટ રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

વર્ગ ફીટ

 • ચો ફુટ
 • ફુટ²
 • આર્કિટેક્ચર અથવા રિયલ એસ્ટેટ સમજાવતી વખતે, ચોરસ ફૂટ ઘણી વાર એક ચોરસ તરીકે એક રેખા સાથે અથવા તેના પર સ્લેશ મારફતે દર્શાવવામાં આવે છે.
 • (નો) એકમ:

  • વિસ્તાર

  વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

  • ચોરસ ફૂટ વિસ્તારના એક માપ તરીકે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને યુનાઇટેડ કિંગડમ માં મુખ્યત્વે વપરાય છે.

  વર્ણન:

  ચોરસ ફૂટ ઇમ્પિરિયલ અને યુએસની રૂઢિગત માપની સિસ્ટમમાં વપરાતો વિસ્તારનો એક એકમ છે.

  એક ચોરસ માપ એક રેખીય માપનો દ્વિપરિમાણી વ્યુત્પન્ન છે, તેથી ચોરસ ફૂટ 1 ફુટ બાજુઓની લંબાઈ સાથે એક ચોરસ વિસ્તાર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

  વ્યાખ્યા:

  મેટ્રિક દ્રષ્ટિએ ચોરસ ફૂટ એ 0.3048 મીટરની લંબાઈની બાજુઓ સાથે એક ચોરસ છે. એક ચોરસ ફૂટ 0.09290304 ચોરસ મીટર સમકક્ષ હોય છે.

  સામાન્ય સંદર્ભો:

  • વ્હાઇટ હાઉસ (વોશિંગ્ટન ડીસી, યુએસએ) ના છ માળ આશરે સંયુક્ત રીતે (floor) 55,000 ચોરસ ફૂટ વિસ્તાર ધરાવે છે.
  • 2003 માં યુકેમાં સરેરાશ નવા બનેલા ઘરની ફ્લોર યોજના 818 ફુટ² હતી, જ્યારે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ માં નવા બનેલા ઘર 2,300 ફુટ² ની એક ફ્લોર યોજના સાથે સરેરાશ લગભગ ત્રણ ગણા મોટા હતા.

  વપરાશ સંદર્ભ:

  ચોરસ ફૂટનો મુખ્યત્વે આર્કિટેક્ચર, રિયલ એસ્ટેટ અને આંતરિક સ્થાન યોજનાઓનો વિસ્તાર દર્શાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

  ચોરસ ફુટનો કોઇ પણ વિસ્તાર જેમ કે એક માળ યોજના, દિવાલ અથવા છતનું  વર્ણન કરવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જ્યારે, એકરને જમીનના ટુકડાની સપાટીના વિસ્તારનું વર્ણન કરવા માટે વાપરી શકાય છે.

  1 ચોરસ ફૂટ = આશરે 0.000022959 એકર.

  1 એકર = 43,560 ચોરસ ફુટ.

  ચોરસ ફૂટમાં એક રૂમના વિસ્તારની ગણતરી કરવા માટે, ફુટમાં રૂમ ની લંબાઈ અને પહોળાઈ માપો, પછી ફુટ² માં વિસ્તાર આપવા આ રકમનો ગુણાકાર કરો.

  ઉદાહરણ તરીકે, એક રૂમ જે 12 ફૂટ x 15 ફૂટના વિસ્તારનો છે તે 180 ફુટ² (12 X 15=180) તરીકે વર્ણવવામાં આવશે.

  ચોરસ ફૂટ વાપરી રહ્યા હોય ત્યારે તે ચોરસ ફૂટ નો આંકડો આપેલ જગ્યાન કુલ વિસ્તારનો ઉલ્લેખ કરે છે તે યાદ રાખવું અગત્યનું છે, તે જગ્યા ના વાસ્તવિક પરિમાણો નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, એક રૂમ 20 ફુટ² તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો હોય, તેનો અર્થ 20 ફૂટ x 20 ફૂટ (જે હકીકતમાં 400 ફુટ² રૂમ હશે) માપ નથી. તેના બદલે, 4ફુટ X 5ફુટ માપની બાજુઓ સાથે એક રૂમ 20 ફુટ² ના વિસ્તારનો હશે.

  ઘટક એકમો:

  • 1 ફુટ² ને 144 ચોરસ ઇંચમાં વિભાજિત કરી શકાય છે( ચોરસમાં- અથવા ઇંચ માપન બાજુઓ સાથે ચોરસ).

  ગુણાંક:

  • 1 ચોરસ યાર્ડ (ચો યાર્ડ) = 9 ફુટ²
  • એક યાર્ડ એટલે ત્રણ ફૂટ થાય છે, તો એક ચોરસ યાર્ડની ત્રણ ફૂટની બાજુઓ સાથેના એક ચોરસ તરીકે, અથવા એક ફુટ લંબાઈની બાજુઓ ધરાવતા નવ અલગ અલગ ચોરસ નો સમાવેશ કરતા ચોરસ બ્લોક તરીકે કલ્પના કરી શકાય છે.