USA gallon (vedel) teisaldus

Kasuta otsinguriba leidmaks soovitud teisaldust

USA gallon (vedel)

U.S.A mahuühik(vedelikele) võrdne 4 kvardiga või 3.785 liitriga. Esineb erinevaid mõõtühikuid, nagu U.S.A kui gallon ja UK gallon.