Μετατροπή Αμερικανικά Pints (για υγρά)

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Αμερικανικά Pints (για υγρά)

Ένα αμερικανικό μέτρο χωρητικότητας (για υγρά) ίσο με 0,473 λίτρα. Σημειώστε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτρα για τα αμερικανικά ξηρά pints (ποτήρια) και τα βρετανικά pints.