Μετατροπή Δεκάμετρα

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Δεκάμετρα

Μια μετρική μονάδα μήκους ίση με το ένα δέκατο του ενός μέτρου