Unse omregning

Brug søgeboksen til at finde din ønskede metriske omregner

Unse

En vægtenhed svarende til 1/16 af et pund eller 16 dram eller 28,349 gram