Unces de Troy taula de conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Unces de Troy

Una unitat de pes d'apotecaria és igual a 480 grans o una dotzena part d'una lliura troy