Γαλόνια σε Λίτρα μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Γαλόνια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά) για Λίτρα

  2. Αμερικανικά Γαλόνια (για ξηρά υλικά) για Λίτρα

  3. Βρετανικά Γαλόνια για Λίτρα

Γαλόνια

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά διαφορετικά είδη γαλονιών: αμερικανικό για υγρά, αμερικανικό για ξηρά και βρετανικό. Παρακαλώ επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη επιλογή.

Λίτρα

Βασική μονάδα όγκου στο μετρικό σύστημα. Ένα λίτρο νερού ζυγίζει ένα κιλό.